Söka medlemskap

Man blir medlem i Föreningen Naturfotograferna genom att ansöka. Ansökan behandlas av invalskommittén och beslut tas på årsmötet.

Vid bedömningen använder vi följande kriterier:

• Du är en driven fotograf med inriktning på natur i vidaste mening
• Du har ett intresse för och kunskap om natur- och miljövård.
• Du har publicerat dig i tidningar och tidskrifter och eventuellt givit ut böcker.
• Du föreläser till egna bilder eller har haft utställningar.
• Du vill arbeta aktivt för ett ärlig och sund utveckling av naturfotografin.

Ansök så här:

Välj ut 150 av dina bilder eller om du är filmare välj ut en timme representativt material.
Bilderna/filmerna ska vara representativt för ditt sätt att fotografera/filma natur.
Dina bilder måste uppfylla de etiska reglerna i Naturfotografernas hederskodex. Det innebär bland annat att om du fotograferat i hägn ska detta anges. (Mer information om Naturfotografernas hederskodex)

Om bilderna:

• 1400 pixlar på längsta sidan, kvalitet 10 eller cirka 60% i JPG, färgrymden sRGB och med filnamn: “fornamn_efternamn_löpnummer.jpg”.
• Om mindre än 70% av originalbildens storlek visas efter beskärning skall det anges i formuläret, dvs vilka bilder/löpnummer det gäller.
• Filmer ska vara i Quicktimeformat.
• Bilder/film skickas till invalsgruppen via Sprend eller annan liknande lösning. Filmer skickas på USB-minne. Information ges vid utlämnande av inloggningsuppgifterna. Skickat material returneras ej.
• Invalsgruppen kan komma att begära in vissa bilder i minst 3000 pixlar på längsta sidan innan slutgiltig bedömning görs och detta görs i så fall senast 10 januari 2020.

Fyll i ansökan via webbformuläret

Skriv ett e-brev till Annette Seldén så får du en egen inloggning till vårt webbsystem för ansökan. När du loggat in ska du fylla i personuppgifter samt svara på följande frågor:

• Lista på publicerade böcker och artiklar, utställningar (notera om de är jurybedömda), bildvisningar, kurser, uppdrag med mera. Var beredd på om invalsgruppen så önskar skicka tidningar och böcker, i sådant fall skall även returporto bifogas.
• Ange hur många år du fotograferat och ungefär vilken omfattning
• Ett par meningar om dina ambitioner/tankar kring ditt naturfotograferande
• Lista på eventuella uppdrag och engagemang inom natur- och miljövård
• Dina motiv för ansökan till /N
• Vad du vill bidra med till föreningen
Betala ansökningsavgiften på 200 kr till bg 5973-4558.

Senast 1 december 2019
Ansökan, bildkollektion och ansökningsavgiften på 200 kr skall vara föreningen tillhanda senast 1 december 2019. Felaktig eller ofullständig ansökan hanteras ej.

Adress till invalsgruppen
Annette Seldén
Bröndomevägen 147
434 79  VALLDA

ansokan@telia.com

Invalsgruppen
Annette Seldén (sammankallande)
Gunnar Aus
Elisabeth Englin
Jan-Peter Lahall
Jukka Lausma
Sven Persson
Viktor Sundberg

Några tips på vägen till dig som ansöker:
• Använd inte utfyllnadsbilder av mindre bra kvalitét. Om du har svårt att få ihop det nödvändiga antalet bilder så märks det oftast rätt snabbt vid granskningen av bildkollektionen.
• Visa gärna variation och bredd i din fotografering, men ta inte med motiv eller bilder enbart för att göra kollektionen så bred som möjligt. Är du till exempel en utpräglad makrofotograf och är mindre bra på landskap, välj då bort landskapsbilderna. Om du har tillräckligt bra och stort bildmaterial går det utmärkt att visa på bredd, variation och fotografisk kreativitet i en kollektion som enbart innehåller makrobilder – vi vill se det du är bra på.
Då vi är en svensk naturfotoförening, ser vi gärna att din bildkollektion innehåller en del bilder tagna i svensk natur och att din skriftliga ansökan visar på ett engagemang för svensk natur.
• Om du har bilder tagna i hyrgömslen eller från arrangerade fotoresor till ikoniska platser, tänk på att det kan vara svårt att skapa originella bilder från dessa och som inte många andra naturfotografer redan har visat.

• Undvik upprepningar. Många fågel- och djurfotografer som ansöker om medlemskap har ofta flera snarlika bilder i kollektionen på samma art från samma fotograferingstillfälle. För oss skickar det signaler om att den sökandes bildspråk och urvalsarbete till bildkollektionen kan vara bristfälligt – det är svårt att få ihop det antal bilder som krävs, varje enskild bild ska tillföra något.

Eventuella frågor kan riktas till sammankallande i invalsgruppen, Annette Seldén eller till /N:s ordförande Johan Lind.