Söka medlemskap

Man blir medlem i Föreningen Naturfotograferna genom att ansöka. Ansökan behandlas av invalskommittén och beslut tas på årsmötet.

Vid bedömningen använder vi följande kriterier:

• Du är en driven fotograf med inriktning på natur i vidaste mening.
• Du är en seriöst arbetande naturfotograf, verksam i Sverige.
• Du har ett intresse för och kunskap om natur- och miljövård.
• Du har publicerat dig i tidningar och tidskrifter och eventuellt givit ut böcker.
• Du föreläser till egna bilder eller har haft utställningar.
• Du vill arbeta aktivt för ett ärlig och sund utveckling av naturfotografin.

Ansök så här:

Välj ut 150 av dina bilder eller om du är filmare välj ut en timme representativt material.
Bilderna/filmerna ska vara representativt för ditt sätt att fotografera/filma natur.
Dina bilder måste uppfylla de etiska reglerna i Naturfotografernas hederskodex. Det innebär bland annat att om du fotograferat i hägn ska detta anges. . (Mer information om Naturfotografernas hederskodex)

Om bilderna:

• 1920 pixlar på längsta sidan, kvalitet 10 eller cirka 60% i JPG, färgrymden sRGB och med filnamn: “fornamn_efternamn_löpnummer.jpg”.
• Om mindre än 70% av originalbildens storlek visas efter beskärning skall det anges i formuläret, dvs vilka bilder/löpnummer det gäller.
• Bilderna skall innehålla alla metadata från kameran.
• Filmer ska vara i MOV format
• Bilderna skickas till invalsgruppen via Sprend, Wetransfer eller annan liknande lösning. Filmer skickas på USB-minne. Information ges vid utlämnande av inloggningsuppgifterna. Skickat material returneras ej.
• Invalsgruppen har som rutin att begära in ett antal av ansökningsbilderna i råfilsformat från envar av de sökande. Håll råfilerna som ligger till grund för din ansökan lättillgängliga, så att du enkelt och efter förfrågan från oss kan komplettera din ansökan med dessa.
Råfilerna kommer inte att spridas utanför invalsgruppen och de kommer att raderas efter årsmötets invalsprocess.

Fyll i ansökan via webbformuläret

Skriv ett e-brev till Annette Seldén så får du en egen inloggning till vårt webbsystem för ansökan. När du loggat in ska du fylla i personuppgifter samt svara på följande frågor:
• Lista på publicerade böcker och artiklar, utställningar (notera om de är jurybedömda), bildvisningar, kurser, uppdrag med mera. Var beredd på om invalsgruppen så önskar skicka tidningar och böcker, i sådant fall skall även returporto bifogas.
• Ange hur många år du fotograferat och ungefär vilken omfattning
• Ett par meningar om dina ambitioner/tankar kring ditt naturfotograferande
• Lista på eventuella uppdrag och engagemang inom natur- och miljövård
• Dina motiv för ansökan till /N
• Vad du vill bidra med till föreningen
Betala ansökningsavgiften på 200 kr till bg 5973-4558.

Nästa ansökningsomgång öppnar hösten 2021
Återkom för mer information och detaljer om datum för nästa ansökningsomgång som påbörjas under hösten 2021.

Adress till invalsgruppen
Annette Seldén
Bröndomevägen 147
434 79  VALLDA

ansokan@telia.com

Invalsgruppen
Annette Seldén (sammankallande)
Elisabeth Englin
Jukka Lausmaa
Sven Persson
Viktor Sundberg
Camilla Noresson
Torbjörn Lilja

Några tips på vägen till dig som ansöker:
• Att bli antagen som medlem ställer så klart höga krav på ditt bildskapande. Vi lägger även stor vikt vid ditt engagemang som gagnar naturskyddet och hur du använder dina bilder i detta syfte.
• Använd inte utfyllnadsbilder av mindre bra kvalitet. Om du har svårt att få ihop det nödvändiga antalet bilder så märks det oftast rätt snabbt vid granskningen av bildkollektionen.
• Visa gärna variation och bredd i din fotografering, men ta inte med motiv eller bilder enbart för att göra kollektionen så bred som möjligt. Är du till exempel en utpräglad makrofotograf och är mindre bra på landskap, välj då bort landskapsbilderna. Om du har tillräckligt bra och stort bildmaterial går det utmärkt att visa på bredd, variation och fotografisk kreativitet i en kollektion som enbart innehåller makrobilder – vi vill se det du är bra på.
• Då vi är en svensk naturfotoförening, ser vi gärna att din bildkollektion innehåller ett gediget antal bilder tagna i svensk natur och att din skriftliga ansökan visar på ett engagemang för svensk natur.
• Om du har bilder tagna i hyrgömslen eller från arrangerade fotoresor till ikoniska platser, tänk på att det kan vara svårt att skapa originella bilder från dessa och som inte många andra naturfotografer redan har visat.
• Undvik upprepningar. Många fågel- och djurfotografer som ansöker om medlemskap har ofta flera snarlika bilder i kollektionen på samma art från samma fotograferingstillfälle. För oss skickar det signaler om att den sökandes bildspråk och urvalsarbete till bildkollektionen kan vara bristfälligt – det är svårt att få ihop det antal bilder som krävs, varje enskild bild ska tillföra något.
• Utnyttja gärna löpnumrering av dina bilder på ett klokt sätt. I den ordningen betraktar vi dina bilder och du kan på så sätt visa din förmåga för bildberättande.

Eventuella frågor kan riktas till sammankallande i invalsgruppen, Annette Seldén Allmänna frågor om föreningen kan ställas till ordförande, Johan Lind.